De part-time zorg-CIO

Behalve handen aan het bed, hebben veel zorgmedewerkers steeds vaker hun handen aan het toetsenbord. Digitalisering en zorgtechnologie is voor kleine en middelgrote zorgorganisaties niet minder belangrijk dan voor hun grotere collegae. Ze lopen tegen dezelfde vraagstukken maar ontberen vaak brede kennis, enige ervaring en een strategische blik. Normaal gesproken kunnen deze organisaties zich geen informatiemanager of CIO (chief information officer) permitteren. Tenzij zo’n medewerker part-time kan worden ingezet; periodiek om de lopende zaken te monitoren, of voor enkele dagen bij kritieke momenten in de besluitvorming of bij belangrijke projecten.

Infojuice kan u ondersteunen bij alle strategisch/tactische vraagstukken waardoor digitalisering niet langer een knelpunt maar een kans wordt.

Laaghangend fruit

 • Probleemprojecten op de rails zetten
 • Voorstellen van leveranciers beoordelen
 • Integratie tussen applicaties realiseren
 • Met medewerkers de adoptie van digitalisering aanpakken
 • Selectie van nieuwe digitale systemen
 • Doorlichten van bedrijfsprocessen en ICT-systemen
 • Uw applicatielandschap rationaliseren
 • Nieuwe initiatieven zoals domotica, inzet robots, etc…

Tactisch: In control komen

 • Privacywetgeving: AVG/GDPR-proof worden
 • Inzicht in het rendement op ICT-investeringen krijgen
 • Contracten en relatie met ICT-dienstverleners op orde maken
 • Beleid voor beveiliging van systemen en gegevens opstellen
 • ICT-risico’s analyseren en afdekken
 • Regie-taken, verantwoordelijkheden en ICT governance inrichten
 • Project- en portfoliomanagement inrichten

Strategisch: Plannen om te realiseren

 • Sparringpartner voor bestuur/management
 • Helpen opstellen van visie voor digitalisering en zorgtechnologie
 • Inzet van informatie technologie voor digitale transformatie motiveren
 • Visie op digitaal omgaan met cliënten
 • Samenhang tussen bestaande systemen in kaart brengen
 • Strategische keuze voor ICT-partners en leveranciers
 • Opstellen van een brede innovatie aanpak

Achtergrondinformatie bij de CIO

De CIO speelt een belangrijke rol in grotere (en complexere) organisaties. In dit artikel van de Economist (uit 2013) wordt ingegaan op die rol. Het artikel beschrijft deze weliswaar vanuit de grotere ondernemingen, maar door de verregaande digitalisering, anno 2019, is de behoefte bij kleinere organisaties op veel aspecten niet wezenlijk anders.

Andere artikelen:

Zeven vragen

Parttime zorg-CIO

Zorg technologie