De zeven vragen

Komt digitale innovatie, zorgtechnologie, ICT, voldoende in uw bestuurskamer aan de orde. De ontwikkelingen gaan in razend tempo en de eisen op dit gebied nemen toe. Het is goed uw visie zo af en toe te toetsen en stil te staan bij een aantal fundamentele vragen:

  1. Draagt digitalisering in uw organisatie ook daadwerkelijk bij aan de versterking van de positie van uw cliënten, hun mantelzorgers en familie?
  2. Zijn uw zorgprofessionals in control bij het plannen en roosteren van hun diensten?
  3. Heeft u (en hebben uw teams) op elk moment een actueel en adequaat inzicht in de relevante financiële- en kwaliteitscijfers?
  4. Verloopt de dagelijkse regionale samenwerking (met thuiszorg, ggz, huisarts, apotheek en ziekenhuis) via eenvoudige digitale paden?
  5. Zijn de digitale risico’s voldoende afgedekt in uw organisatie, zijn medewerkers zich bewust van de risico’s?
  6. Is digitale innovatie vernieuwend genoeg, bent u tevreden over de betrokkenheid van uw medewerkers?
  7. Heeft u, alles bij elkaar genomen, voldoende grip op de ontwikkeling van digitale innovatie en zorgtechnologie?

Informatie- en zorgtechnologie kan helpen om het werk in de zorg te vereenvoudigen en te verbeteren. Graag help ik u met het interpreteren van de antwoorden op deze vragen, om de best passende doelen en aanpak te bepalen, voor uw organisatie.

Andere artikelen:

Zeven vragen

Parttime zorg-CIO

Zorg technologie