Wat is digitale innovatie nou weer…

Van IT en ICT naar digitalisering

Nieuwe technologie brengt ook een groot aantal nieuwe termen met zich mee. Ik spreek hier over digitale innovatie, daarmee bedoel ik alle vernieuwing en verbetering die tot stand komt mede door informatie technologie. Daaronder vallen ook een aantal andere ontwikkelingen, die soms al wat langer in gebruik zijn.

De terminologie in het ICT-veld maakt, net als het werkgebied zelf, een snelle ontwikkeling door. Waar in de jaren negentig op bedrijfsniveau van IT werd gesproken, werd dit begin deze eeuw aangevuld met een C, om communicatie en (mobiele) telefonie toe te voegen aan de plannen en projecten binnen het vakgebied, op het moment dat deze twee steeds meer samengingen.

Omdat ICT vanaf 2005 steeds meer in het licht van processen en bedrijfsvoering kwam te staan, de techniek minder belangrijk werd en het meer over data en informatie ging, kwam de term informatietechnologie, informatiemanagement en informatieplan steeds meer op. Ze omvatten nog steeds dezelfde elementen, maar meer gezien vanuit het gebruik en de functionaliteit dan voorheen. Echte ICT (hardware, besturingssystemen en netwerken) werd ondergeschikt aan informatie.

Vanaf 2014/15 wordt steeds meer gesproken over digitalisering. De informatie-technologie grijpt dieper in, is overal aanwezig (in verschillende vormen, op pc, tablet en telefoon) en heeft invloed op al ons handelen. De technologie ondersteunt en staat in dienst van klantfocus, processen en interacties, waarover de mens de regie voert. Vandaar: digitale transformatie/innovatie.

Meer definities

Informatie-technologie

IT staat voor Informatietechnologie en verwijst naar het volledige informatiedomein. Dat omvat de hardware, software, randapparatuur en netwerken. Dit heeft als doel om elektronisch gegevens op te slaan, beschermen, ophalen en verwerken ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. Dit is een veelomvattend gebied met veel verschillende subspecialismen.

ICT

ICT is de afkorting voor Informatie en Communicatie Technologie. Deze term zie je vaak terugkomen om te benadrukken dat telefonie en media ook binnen het verantwoordelijkheidsgebied liggen van het informatiedomein.

Zorgtechnologie

Met de benaming zorgtechnologie wordt aan het “traditionele” ICT vakgebied specifieke technologie voor de zorg toegevoegd. Het is een breed begrip dat moeilijk scherp te omlijnen valt. Het gaat zowel om instrumenten als om software. De betreffende middelen worden alleen of in combinatie gebruikt, met inbegrip van hulpmiddelen en software die voor een goede werking benodigd zijn. De middelen zijn bedoeld voor: diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten.

Digitale innovatie /
transformatie
(digitalisering)

Informatietechnologie grijpt steeds dieper in op organisaties. Met ICT kunnen we andersoortige organisaties bouwen: minder hiërarchische niveaus, tijd en plaats onafhankelijke verbindingen met businesspartners en een anders-soortige dialoog met klanten. Het gaat om hoe je een organisatie wordt waarbij de klant centraal staat en digitaal de norm is. Medewerkers op de werkvloer meer ruimte en regie geven omdat ze immers toegang hebben tot alle informatie die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren. Tegelijkertijd vormt IT de achilleshiel van veel managers. Veel IT-projecten mislukken en het is moeilijk om grip te houden op de IT kosten.

Andere artikelen:

Zeven vragen

Parttime zorg-CIO

Zorg technologie