Zeven vragen

Komt digitale innovatie, zorgtechnologie, ICT, voldoende in uw bestuurskamer aan de orde. De ontwikkelingen gaan in razend tempo en de eisen op dit gebied nemen toe. Het is goed, zo af en toe, stil te staan bij een aantal fundamentele vragen.

Parttime zorg-CIO

Digitalisering en zorgtechnologie is voor kleine en middelgrote zorgorganisaties niet minder belangrijk dan voor hun grotere collegae. Hoe vul je de strategische rol goed in?

Zorg technologie

Actiz bracht recent een mooie verkenning uit van het gebruik van zorgtechnologie in het verpleeghuis. Het is een lezenswaardig document met de stand van zaken, een aantal opvallende feiten en enkele interessante casestudies.

Digitale innovatie?

Nieuwe technologie brengt ook een groot aantal nieuwe termen met zich mee. Wat is nu weer "digitale innovatie"?

Zorgdomotica

Zorgdomotica biedt verregaande mogelijkheden om het werk van verplegenden en verzorgenden te ondersteunen. Achtergrondinformatie bij deze complexe materie.