Digitale transformatie

Op de kaart hiernaast vind u de belangrijkste onderwerpen die volgens mij deel uit maken van de digitale transformatie die zorginstellingen de komende jaren zullen doormaken.

Door met de muis over één van de nummers te bewegen verschijnt de definitie van het onderwerp. Met een klik opent een gerelateerd blog artikel of externe website met nadere informatie.

1

Informatietechnologie grijpt steeds dieper in op organisaties. Met ICT kunnen we andersoortige organisaties bouwen: minder hiërarchische niveaus, tijd en plaats onafhankelijke verbindingen met businesspartners en een anders-soortige dialoog met klanten. Het gaat erom hoe je een organisatie wordt waarbij de klant centraal staat èn digitaal de norm is. Medewerkers op de werkvloer meer ruimte en regie geven omdat ze toegang hebben tot alle informatie die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren.

2

Met de zorgtechnologie wordt aan het “traditionele” ICT vakgebied specifieke technologie voor de zorg toegevoegd. Het is een breed begrip. Het gaat om instrumenten èn om software. Deze zijn bedoeld voor: diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten. In de VVT: Monitoring, camerabewaking, medicatieverstrekking, etc

3

Het begrip e-health is een containerbegrip. Het staat voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën, met name internettechnologie. De doelstelling ervan is om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Veelal door samen-brengen van zelfregie en slimme technologie.

Zeven vragen

Komt digitale innovatie, zorgtechnologie, ICT, voldoende in uw bestuurskamer aan de orde. De ontwikkelingen gaan in razend tempo en de eisen op dit gebied nemen toe. Het is goed, zo af en toe, stil te staan bij een aantal fundamentele vragen.

Parttime zorg-CIO

Digitalisering en zorgtechnologie is voor kleine en middelgrote zorgorganisaties niet minder belangrijk dan voor hun grotere collegae. Hoe vul je de strategische rol goed in?

Zorg technologie

Actiz bracht recent een mooie verkenning uit van het gebruik van zorgtechnologie in het verpleeghuis. Het is een lezenswaardig document met de stand van zaken, een aantal opvallende feiten en enkele interessante casestudies.

Digitale innovatie?

Nieuwe technologie brengt ook een groot aantal nieuwe termen met zich mee. Wat is nu weer "digitale innovatie"?

Zorgdomotica

Zorgdomotica biedt verregaande mogelijkheden om het werk van verplegenden en verzorgenden te ondersteunen. Achtergrondinformatie bij deze complexe materie.